piątek, 28 grudnia 2012

Skarga na czynności komornika

Zauważyłem w statystykach, że dość dużo osób trafia na mojego bloga wpisując w wyszukiwarce takie hasło, dlatego też postanowiłem napisać szerzej na temat podstawowego środka zaskarżania czynności komorników sądowych, jaką jest właśnie skarga na czynności komornika.
Tych, którzy nie lubią długich, obszernych (ale mam nadzieję - dokładnych) wyjaśnień, zapraszam na sam koniec posta, gdzie najważniejsze informacje zostaną przedstawione w telegraficznym skrócie.

Podstawę skargi stanowi art. 767 k.p.c., zgodnie z § 1 tego przepisu:
Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności.

Z tego bełkotu można wyciągnąć jedną, istotną dla Ciebie (Dłużniku lub Wierzycielu) rzecz: skarżyć skargą na czynności komornika można wszystko, co komornik zrobił, lub nie zrobił, mimo, że powinien. Jest od tej zasady kilka wyjątków przewidzianych w k.p.c., ale są one na tyle nieliczne, że możesz spokojnie założyć, że czynność, która chcesz zaskarżyć jest zaskarżalna. Taka regulacja jest przeciwna do regulacji dotyczących sądu, gdzie zażaleniem można skarżyć tylko enumeratywnie wymienione orzeczenia. Nie muszę chyba dodawać, że taki przepis jest dla Ciebie pozytywny, tak długo dopóki ty, a nie ta druga strona, ze skargi korzysta ;). No właśnie, strona. Kolejnym pytaniem, na które warto odpowiedzieć jest: kto może ze skargi skorzystać? Na zagadnienie to odpowiada art. 767 § 2 k.p.c. Oddajmy głos prawu:
Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.
 Osoby składające skargę możemy więc podzielić na dwie kategorie: strony i osoby mające interes prawny. Jako, że pomiędzy nimi mamy w przepisie alternatywę (lub), wystarczające jest spełnienie jednego z warunków. Praktyczne znaczenie ma to takie, że strona nie musi wykazywać interesu prawnego w rozstrzygnięciu zgodnym z żądaniem skargi. Sam fakt bycia wierzycielem lub dłużnikiem tego postępowania (przez strona należy bowiem właśnie wierzyciela i dłużnika rozumieć) jest wystarczającą przesłanką do wystąpienia ze skargą. Środka tego może jednak użyć także osoba nie będąca stroną. Może to zrobić każdy, pod warunkiem, że wykaże, że dokonanie lub niedokonanie czynności przez komornika godzi w jego interes prawny (mówiąc prościej: jest dla niego szkodliwe).

Co powinna zawierać skarga na czynności komornika? Najogólniej rzecz ujmując wszystko to, co każde pismo procesowe, plus kilka dodatkowych rzeczy. Pozwolę sobie je wypisać, używając kursywy dla tych elementów skargi, które są charakterystyczne tylko dla niej:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
 • imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • oznaczenie rodzaju pisma;
 • dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • określenie zaskarżonej czynności lub czynności, której zaniechano;
 • wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności.
Rzeczy, które z jakiś powodów uznałem za ważne, zostały podkreślone. Pokrótce odniosę się do każdej z nich:
 1. Oznaczenie sądu - może i to głupie, bo sąd powinien wiedzieć jak się nazywa, ale tu warto uważać, gdyż zdarza się, że w jednym mieści jest kilka sądów rejonowych. Nie wystarczy więc napisać "Sąd Rejonowy w Warszawie", tylko np. "Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli", czy "Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe" (ostrzeżenie: nie każda dzielnica w Warszawie - a i w innych miastach - ma swój sąd, czasem jest jeden na kilak dzielnic). Za chwilkę napiszę do którego sądu skargę należy skierować.
 2. Rodzaj pisma - "SKARGA NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA".
 3. Dowody - oznaczyłem to słowo, żeby ustrzec przed przesyłaniem do sądu kserokopii zaskarżanych postanowień komorników - sąd sam sobie od komornika akta weźmie i postanowienie znajdzie, ważne jest tylko to, żeby dokładnie czynność tą wskazać. O ile dołączanie tych kser nie rodzi żadnych ujemnych skutków, jest po prostu niepotrzebne.
 4. Miejsce zamieszkania lub siedziby - nie wiem, skąd wzięło się przeświadczenie, że musi to być adres zameldowania - wpisać należy adres, pod którym naprawdę mieszkasz i odbierasz korespondencję. Jeżeli chcesz, żeby pisma przesyłano na adres inny, niż mieszkasz (bo tam ktoś je odbierze - UWAGA: ktoś odbierze od listonosza. Nikt nie może odebrać na poczcie na podstawie awiza nieadresowanego bezpośrednio do niego pisma sądowego. Tyczy się to także pełnomocników pocztowych), możesz poniżej adresu zamieszkania wpisać adres do doręczeń: (wpisujesz adres, gdzie sąd ma Ci doręczać pisma).
 5. Wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie - to ważne, nie możesz o tym zapomnieć. Nie wystarczy, że napiszesz, że zaskarżasz to, że komornik zajął Ci wynagrodzenie. Musisz napisać dodatkowo, że żądasz uchylenia tej czynności. Tak, wiem, że to oczywiste. Ale przepis to przepis.

Kolejnym ważnym aspektem jest termin, w którym skargę należy zrobić.Ogólna zasada jest taka, że składa się ją w ciągu tygodnia od dnia, w którym dowiedziałeś się o czynności, lub od dnia, w którym komornik miał dokonać czynności, której zaniechał (w przypadku żądania dokonania czynności). Jeżeli byłeś obecny podczas czynności, naturalnym jest, że wiedziałeś o niej od razu, toteż termin mija wtedy po tygodniu od dokonania czynności.
Warto pamiętać, że w przypadku, gdy składasz skargę pocztą, termin jest zachowany, jeżeli w ciągu tygodnia nadałeś przesyłkę. UWAGA: sposób ten ma zastosowanie tylko do Poczty Polskiej. W przypadku innych operatorów pocztowych (mam na myśli tutaj InPost, bo nie słyszałem, żeby jakikolwiek inny prywatny operator miał ofertę dla klientów indywidualnych), liczy się data doręczenia przesyłki sądowi.

Jeśli chodzi o sąd właściwy, można, nie bawiąc się w cytowanie zdecydowanie przydługiego i zbyt zagmatwanego art. 767 § 1 zd. 3 i 4, stwierdzić, że sądem właściwym jest sąd rejonowy, w okręgu którego mieszka dłużnik. Wyjątek stanowi egzekucja z nieruchomości, gdzie sądem właściwym będzie sąd rejonowy, w okręgu którego znajduje się nieruchomość.

I ostatnia, najmniej przyjemna kwestia: skarga podlega opłacie w wysokości 100 zł (przy uwzględnieniu skargi sąd zasądzi te 100 zł na Twoją rzecz od wierzyciela). Jeśli nie stać Cię na uiszczenie opłaty, możesz ubiegać się o zwolnienie.

Myślę, że to wszystko, jeśli chodzi o podstawowe kwestie związane z praktycznym aspektem składania tego środka odwoławczego. Teraz obiecany, telegraficzny skrót:
 1. Co można skarżyć? Wszystko (czynności i niedokonanie czynności), za nielicznymi wyjątkami.
 2. Kto może skarżyć? Strona, lub osoba, której czynność komornika zaszkodziła.
 3. Co powinna skarga zawierać? To, co każde pismo procesowe plus dodatkowo wskazanie zaskarżonej czynności (czynności, której zaniechano) wraz z wnioskiem o jej zmianę/uchylenie (dokonanie).
 4. Ile mam czasu? Tydzień od chwili, gdy dowiedziałeś się o czynności, lub od chwili, gdy komornik powinien wykonać czynność, której zaniechał.
 5. Do którego sądu? Sądu rejonowego właściwego dla dłużnika.
 6. Ile kosztuje? 100 zł.

Gdyby pojawiły się pytania lub wątpliwości, zapraszam do komentarzy.PS: Drugi raz już ktoś wszedł na blog z googla, wpisując "czy komuś udało się zaskarżyć komornika?". Odpowiadając na pytanie - mi się udało i to nie raz, nie dwa, zarówno w imieniu wierzyciela, jak i dłużnika. Opinię o tym, że sądy mechanicznie oddalają wszystkie skargi na czynności komornika włożyłbym między bajki :) Trzeba tylko sporządzić ją porządnie, bo często można "paść" formalnie.

132 komentarze:

 1. czy muszę załączyć odpis dla komornika i wierzyciela?

  OdpowiedzUsuń
 2. Dzięki, zapomniałem o tym napisać. Skargę należy wysłać w trzech egzemplarzach: oryginał dla sądu i dwa odpisy (dla komornika i dla drugiej strony).

  Nieuczynienie zadość temu wymaganiu nie skutkuje odrzuceniem skargi, tylko wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Co mam zrobić jeśli Sąd w Gdańsku już dwukrotnie oddalił moją skargę na czynności komornika, bo podałam adres jego kancelarii, a sąd zobowiązał mnie do podania adresu zamieszkania komornika? W przeciągu 7 dni jest to niewykonalne. Komornik jest z innego rewiru, odległego ok 200 km.
   Sprawa ewidentna. Komornik znał mój adres zamieszkania (sprawdziłam w jego aktach), a mimo to nie poinformował mnie, że zajmuje moje wynagrodzenie. Wysyłał na stary nieaktualny adres podany przez wierzyciela, pod którym nie mieszkałam już od 5 lat.

   Usuń
  2. Cóż, trudno mi powiedzieć o co chodzi bez znajomości akt, ale zdecydowanie złożenie skargi na czynności komornika nie wymaga podania adresu domowego komornika. Gdyby się uprzeć, nie wymaga też podania adresu kancelarii, wystarczy jej nazwa.

   Tak trochę gdybając - czy to co Pan na pisał to na pewno była skarga na czynności komornika? Czy przypadkiem nie był to... pozew? Czego się Pan tam domagał?

   Usuń
  3. Ten komentarz został usunięty przez autora.

   Usuń
  4. Była to typowa skarga na czynności komornika... nie powiadomił mnie o wszczęciu egzekucji, nie powiadomił o zajęciu wynagrodzenia, a znał mój adres zamieszkania, nie umorzył postępowania zgodnie z prawem, nie zawiesił postępowania egzekucyjnego nawet wtedy, gdy otrzymał informację od Sądu, że wyrok (podstawa egzekucji) jest nieważny z mocy prawa, domagał się ode mnie kosztów swojego postępowania, pomimo tego, że otrzymał je od wierzyciela, z którym zawarłam ugodę, gdy tylko o całej sprawie się dowiedziałam. Wnosiłam.... aby dał mi już święty spokój... cała sprawa ciągnie się od 2008 r. i końca nie widać.

   Usuń
  5. A może problem tkwi w tym, że jako stronę postępowania wskazano komornika a nie wierzyciela?
   Skarga jest na czynności komornika ale w sprawie pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem

   Usuń
  6. Sad umozyl na wniosek wierzyciela postepowanie egzekucyjne. Nic nie wiedzialam o tym postepowaniu nawet,bo od ponad 5 lat nie mieszkam pod adresem podanym na postepowaniu.Wlasnie komornik odnalazl mnie z postanowieniem egzekucji jego kosztow ode mnie,choc wierzyciel oplacil jakies koszty postepowania,Pobieram Świadczenie pielegnacyjne nna chore dziecko i nawet te 300zl jest dla mnie ogromna suma.Czy moge sie starac o umozenie oplat komorniczych,czy zlozyc skarge do sadu na wysokosc oplaty i zwolnienie z tych kosztow?

   Usuń
 3. A jeśli chcę zaskarżyć kilka rzeczy naraz ? Chodzi o zajęcie poborów, mimo że dług już został uregulowany. Komornik odesłał nawet część pieniędzy z ub. miesiąca, a kolejne pobory znowu poszły do niego. Drugą sprawą, którą chcę zaskarżyć jest brak rozliczenia (mimo pisemnego żądania) kwot które uzyskał i jak i kiedy je rozdysponował (kilka tytułów wobec ZUS-u, które w wyniku zbiegu egzekucji trafiły do niego). Czy mogę zawrzeć to w jednej skardze?
  Pozdrawiam Jacek

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Można zaskarżyć jedną, a jak sądowi się nie spodoba to rozdzieli i wezwie do uzupełnienia braków formalnych.

   Usuń
  2. Też uważam, że można ale tylko jeśli dotyczy to tego samego postępowania egzekucyjnego

   Usuń
 4. Witam. Jestem w sytuacji w której komornik zajął mi wynagrodzenie oraz zrobił zajęcie konta bankowego. W tej sytuacji nie otrzymuję nawet minimum socjalnego i zostałem pozbawiony środków do życia. Czy to jest wystarczający powód do tego by złożyć skargę na działanie komornika? Czy jest szansa na pozytywne rozpatrzenie jej przez Sąd?
  Pozdrawiam Paweł

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tu nie z komornikiem trzeba to załatwić, tylko z bankiem, a potem szybko podmienić sobie konto. Polecam wpis mec. Sienkiewicza na Jego blogu: http://www.dochodzeniewierzytelnosci.pl/2013/03/06/podwojny-nelson-czyli-druga-egzekucja-z-tego-samego/ .

   Wskazanie konkretnego sposobu działania wraz ze wszystkimi szczegółami wykracza poza zakres bloga. Jeśli jest Pan nimi zainteresowany, zapraszam do mojego biura: www.e-scriptum.pl

   Usuń
  2. Art. 87 [Potrącenia z wynagrodzenia]

   § 1.) Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności:
   1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
   2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
   3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
   4) kary pieniężne przewidziane w art. 108.
   § 2. Potrąceń dokonuje się w kolejności podanej w § 1.
   § 3. Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:
   1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,
   2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia.
   § 4. Potrącenia, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w § 1 pkt 1 - trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108.
   § 5.75) Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.

   § 7. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.
   Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia

   Usuń
  3. Art. 871 [Kwoty wolne od potrąceń]

   § 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
   1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
   2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
   3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.
   § 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

   Usuń
 5. Witam! W mojej sprawie otrzymałem nakaz zapłaty wysłany na niewłaściwy adres. Po otrzymaniu egzekucji komorniczej napisałem sprzeciw na nakaz zapłty, który został uwzględniony. Sąd wstrzymał egzekucję. Wcześniej komornik zdążył mi ściągnąć z konta 1200zł.
  - na wniosek wierzyciela postępowanie zostało umorzone.
  -ustalono koszty postępowania na 278 zł i obciążono nimi potencjalnego dłużnika(czyli mnie).
  Dlaczego ja mam ponosić koszty niesłusznej egzekucji i czy mogę zaskarżyć taką decyzję komornika żeby kosztami został obciążony wierzyciel, który się wystraszył, że zostanie posądzony o próbę wyłudzenia pieniędzy.
  Pozdrawiam Tomek

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jestem szczerze zdziwiony takim postanowieniem komornika. Z reguły po umorzeniu egzekucji, gdy okazuje się, że nakaz nie był prawomocny, kosztami obciążany jest wierzyciel.

   Usuń
  2. Co lepiej zrobić:
   napisać do komornika wniosek o obciążenie kosztami wierzyciela ze względu na niecelową egzekucję, czy złożyć skargę na czynności komornika. Mam na to 7 dni. Nie chciałbym ponosić dodatkowych kosztów, ale też nie chciałbym odpuścić. Komornik ma od wierzyciela bardzo dużo zleceń na egzekwowanie przedawnionych długów. Na pewno pan słyszał o firmie Presco Investments. Występuje tu ewidentne naciąganie ludzi bazujące na niewiedzy.Dochodzi do tego handel danymi osobowymi bez niczyjej zgody. Dlaczego nikt tego nie ściga?
   Bardzo proszę o odpowiedz przynajmniej na pierwszą część mojego pytania- co lepiej zrobić. Dziękuję Tomek

   Usuń
  3. Oczywiście, że słyszałem o Presco, tylko, że nie widzę w ich działaniu niczego "zbrodniczego". Przedawniony dług to nadal dług, a jeśli ktoś nie chce się bronić to tylko i wyłącznie jego sprawa.

   Niemniej, odpowiadając na pytanie, skoro komornik wydał już postanowienie o ustaleniu kosztów, pozostała tylko skarga do sądu dla Pana właściwego (nawet jeśli komornik działa przy innym sądzie - na pouczeniach często są w tym zakresie błędy) w terminie 7 dni od doręczenie post.

   Usuń
  4. W takim razie czy w Polsce obowiązuje tzw. domniemanie niewinności i czy na podstawie stwierdzenia jednej ze stron można kogoś ukarać? W sądzie nie przedstawiono nawet nawet nazwy firmy jakiej ponoć jestem dłużnikiem, nie mówiąc już o udokumentowaniu tego choćby fakturą czy podpisaną umową - bo takie dokumenty zapewne istnieją. Każdy cwaniak może taki wniosek do sądu złożyć o egzekucję fikcyjnych długów, a robiąc to przez założoną firmę za granicą można spać spokojnie. Nikt za kilkaset złotych nie będzie próbował walki z firmą w zagranicznym sądzie bo koszty są większe od potencjalnego długu. Dołóżmy do tego wysyłanie wezwań na niewłaściwy adres zamieszkania, tak aby dłużnik nie dowiedział się o sprawie za szybko i mamy na karku komornika. Większość ludzi zanim zorientuje się w sytuacji to nie ma już możliwości na odwołanie się od nakazu zapłaty i egzekucji komorniczej. Cierpią zazwyczaj Ci najbiedniejsi i płacą bo nie mają innego wyjścia. Może w ogóle wprowadźmy wyroki zaoczne także w innych sprawach, będzie szybciej i taniej, tylko dla kogo? Z tego co pamiętam już kiedyś tak było-najpierw był wyrok a dowody się dosztukowało. Tu nawet nie ma dowodów, może tak wygląda polskie prawo jak e-sądy.
   Nie chcę dalej ciągnąć tej sprawy bo się nakręcam i źle to wpływa na moje nerwy.
   Dziękuję bardzo za poprzednie odpowiedzi.

   Usuń
  5. Ale nakaz zapłaty to nie kara przecież! To orzeczenie nakazujące zapłatę, a nie karzące.

   Usuń
  6. Orzeczenie czy kara nieważne, ważne że bezpodstawnie sięga się do mojej kieszeni, ktoś przetrzymuje moje pieniądze, a gdy udowodniłem, że jestem niewinny to w nagrodę muszę zapłacić komornikowi 278 zł. Dlaczego wierzyciel nie ponosi żadnych konsekwencji za wprowadzenie w błąd sądu.
   Całą sprawę traktuję jako próbę wyłudzenia ode mnie pieniędzy. Sprawa dotyczy kilkudziesięciu tysięcy ludzi od który za pomocą luk w prawie wyłudzono niejednokrotnie ostatni grosz.
   Być może kiedyś, ktoś Panu wykręci taki numer, ciekawe czy wtedy z uśmiechem na twarzy wpłaci Pan kilka stówek na wskazane konto..?

   Usuń
 6. Witam! Mój problem polega na tym, że mam zablokowane konto bankowe. Połowę mojej wypłaty przekazuje pracodawca na konto komornika. Mam dochody tylko z jednego źródła pracy. Czy mogę napisać skargę na komornika, który zostawił mnie bez środków do życia?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie dopatruję się w działaniu komornika żadnej sprzeczności z prawem, wszak zajmując konto nie miał możliwości wiedzieć, że tam wpływa Pana wynagrodzenie, zaś nawet, gdyby wiedział, nie mógł nie uwzględnić w tym zakresie wniosku egzekucyjnego.

   Sprawa jest jak najbardziej do odkręcenia, jeśli jest Pan zainteresowany poradą prawną na jej temat, zapraszam: www.e-scriptum.pl

   Usuń
 7. Witam, proszę o poradę, w sytuacji częściowo uznanej przez sąd skargi na czynności komornika ws opisu i oszacowania czy koszty wpisu od pisma ponosi wierzyciel czy to komornik powinien zwrócić poniesiony wpis, jeśli sąd nakazał komornikowi uzupełnienie opisu. W skardze domagałam się zasądzenie kosztów od dłużnika ale sąd odstąpił od zasądzania kosztów od dłużnika.

  OdpowiedzUsuń
 8. W związku z przedłużającym się postępowaniem dot. sprawy .... zamierzam złozyć skargę na czynności komornicze.Wczesniej jednak na pismie uprzejmie zwróciłam się do Komornika z prośbą o udzielenie mi informacji , czy przeciwko dłużnikowi prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, a także o aktualnym stanie sprawy ,Jakie instrumenty prawne mogłyby przyśpieszyć zaspokojenie dochodzonej wierzytelności ?Jaki byłby koszt sprawdzenia przez Państwa Kancelarię w Centr.Ew.P., czy dłużnik jest właścicielem pojazdu mogącego stanowić przedmiot zajęcia ? O odp.poprosiłam pisemną .Czy na złożenie skargi mam 7 dni od uzyskania odpowiedzi ? czy też 7 dni mam odliczać od innego zdarzenia ?

  OdpowiedzUsuń
 9. witam

  Mam taki problem. Mam sądowy nakaz zapłaty i sprawa trafiła do komornika, gdyż nie zdążyłem się odwołać od wyroku.
  Dostałem od komornika nakaz zapłaty, ale zostały mi także zajęte przez niego dwa konta bankowe.
  Dokonałem dwóch dobrowolnych wpłat pokrywających 2/3 zadłużenia, jednak komornik nadal zajmuje mi całą kwotę. W związku z tym, czy mogę wnieść na niego skargę?

  Jeszcze jedno krótkie pytanie: Czy mogę odwołać się od wyroku, który zapadł niecały rok temu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Może Pan wypłacić w okienku w banku kwotę do wysokości wolnej od zajęcia (ok. 12 000). Żeby anulować zajęcie musi Pan spłacić całość.

   W kwestii sprzeciwu od nakazu - to zależy, dlaczego nie złożył Pan sprzeciwu. Ogólnie, przywrócenie terminu to zbyt duża zabawa, żebym to Panu tutaj w kilku zdaniach streścił. Jeśli jest Pan zainteresowany dodatkowymi informacjami, zapraszam www.e-scriptum.pl

   Usuń
  2. Trochę się zdenerwowałem na tego komornika, gdyż uniemożliwia mi normalne funkcjonowanie i wydaje mi się, że powinien on zaktualizować kwotę po dokonanej wpłacie.
   Tym bardziej, że wykazałem dobrą wolę przy spłacie.

   Jeśli chodzi wniesienie sprzeciwu to dostałem zbyt późno pisma. Mieszkam u teścia z żoną i dziećmi, który od 6 lat wykręca się od zameldowania mnie.
   Teraz zastanawiam się także nad wnioskiem do sądu o zameldowanie. Wyremontowaliśmy z żoną górę domu, który miał być nasz po ich śmierci. Włożyliśmy w to wszystkie oszczędności - ponad 150 tyś. zł i pracę oczywiście a po kilku latach teść oświadczył mi, że się rozmyślił. Aż nie chce mi się do tego wracać ... pogmatwana sytuacja. Mamy oczywiście paragony, faktury, potwierdzenia płatności kartami itd. na kwotę ponad 140 tyś.

   W związku z tym raz dochodzą do mnie listy a raz nie a czasami po tygodniu, gdy poczta łaskawie zdecyduje mi się wydać korespondencje.

   Usuń
  3. Komornik X wydał postanowienie i na podstawie art. 762 & 1 k.p.c ukarał prezesa spółki grzywną za nieudzielenie odpowiedzi na zapytanie dokonane przez komornika (prezes był zobowiązany do złożenia wykazu majątku spółki za określone lata). Problem w tym, że Komornik X wzywając prezesa do udzielenia odpowiedzi na zapytanie nie prowadził już tej sprawy egzekucyjnej, gdyż została ona przekazana innemu komornikowi.
   Czy w powyższej sytuacji mogę złożyć skargę na czynności komornika X, który zobowiązał prezesa do złożenia wykazu majątku spółki pomimo tego że nie prowadził już tej sprawy? Jeśli tak to na jaką podstawę prawną mogę się powołać ? jakie przepisy naruszył Komornik X

   Usuń
  4. Stop,stop. Komornik NAJPIERW WYDAŁ POSTANOWIENIE o przekazaniu A POTEM WEZWAŁ DO UDZIELENIA ODPOWIEDZI?

   Usuń
  5. @Anonimowy28 kwietnia 2013 16:52: no to niby jest powód do przywrócenia terminu, ale niełatwy do wykazania. Zapraszam do współpracy, może uda nam się coś wskórać.

   Usuń
 10. Jeśli wezwałby przed wydaniem postanowienia o przekazaniu a później już po przekazaniu akt nałożył grzywnę to byłoby to prawidłowe działanie ?

  OdpowiedzUsuń
 11. Jeżeli najpierw postanowił o przekazaniu, to nie miał legitymacji w ogóle do wezwania, a tym bardziej do ukarania grzywną i wtedy skarga jak najbardziej. Jeżeli jednak wezwał przed przekazaniem, może nałożyć grzywnę już po przekazaniu (a przynajmniej w mojej ocenie).

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli więc wezwał po przekazaniu na jaką podstawę prawną należy się powołać w skardze ?

   Usuń
  2. Jeśli chodzi o same zarzuty, to po prostu brak legitymacji do wydania postanowienia o ukaraniu. Jeśli chce Pan, żebym tą skargę napisał, zapraszam do współpracy: www.e-scriptum.pl .

   Usuń
 12. Witam...Mianowicie mam takie problem i w sumie nie wiem co zrobić i gdzie złożyc stosowne dokumenty badż skargi Otóz...w 2006r wziełam kredyt po spłacie kilkunastu rat powineła mi sie noga i nie bylam w stanie dalej spłaca Po jakimś czasie dostałam pismo od komornika oczywiscie napisalam pismo żeby aby zajoł mi zwrot podatku w Urzędzie Skarbowym a reszte zadłużenia miałam spłacać w ratach w 2009 komornik zakonczyl postepowanie z uwagi na splate calego zadluzenia.Gehenna zaczela sie w 2012 roku kiedy to zaczela wydzwaniac do mnie firma BEST informujac mnie o zadluzeniu na kwote 1200 nie splaconego kredytu po moich tlumaczeniach ze zadluzenie zostalo splacone pani sie rozlaczyla przyslali jedno drugie pismo o zaleglosciach i oddali sprawe do e-sadu z tamtad z koleji przyszlo nakaz zaplaty,pozew,wyciag z ksiag rachunkowych,pelnomocnictwo procesowe nie zrobilam z tym nic ani nigdzie sie nie udalam bo stwierdzilam ze to sa jakies jaja wszystko kserowane zero orginalow Po ok 1miesiaca czasu dostalam pismo od komornika iz firma BEST żada splaty zadluzenia i zawiadamiaja mnie o wszczeciu postepowania dzwonilam do komornika ale nie chcial sluchac moich wyjasnien nie chcial nawet abym przysylala mu dokumentacje wplat tym bardziej ze to komornik mi je sciagal 2 dni temu dostalam kolejne pismo od komornika iz uplynol termin splaty zadluzenienia i bedzie zmuszony na przymusowe otwarcie lokalu tzn mieszkania Prosze powiedzcie mi co ja mam zrobic mino splaty calego zadluzenia komornika to najwyrazniej nie interesuje gdzie mam sie zwrocic Z gory porzepraszam za taki misz masz ale taka zdenerwowana jestem nie nie moge sie ogarnoc

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A czemuż to Pani nie złożyła sprzeciwu od nakazu? Przecież na nakazie jak wół pisało: "w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłacić powodowi... zł z odsetkami od dnia ............. do dnia zapłaty oraz kwotę .......... tytułem zwrotu kosztów procesu ALBO W TYM TERMINIE WNIEŚĆ SPRZECIW DO TUTEJSZEGO SĄDU". To, że jaja jeszcze nie znaczy, że nie trzeba się przed nimi bronić. Teraz jedyną opcją wydaje się być pozew przeciwegzekucyjny i przekonanie Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, że niedawne orzeczenie SN co do zarzutu spełnienia świadczenia niepodniesionego w postępowaniu sądowym jest wykładnią art. 840 § 2 pkt. 1 k.p.c. wbrew prawu. Trudna sprawa, naprawdę. I nikt Pani nie da gwarancji powodzenia. Jeśli jednak chce Pani spróbować, zapraszam do współpracy.

   Usuń
 13. Trudna sprawa??? Splacilam zadluzenie mam czarno na bialym pokwitowania i jeszcze nerwy mam szarpac!!!jak jestem z Gorzowa to mam zlozyc do Sadu Rejonowego Lublin-Zchod w Lublinie? Czy do Rejonowego w Gorzowie? czy komornika powinnam poinformowac o zlozeniu wniosku do sadu zeby mi czasem do drzwi nie zapukal

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, droga Pani, trudna. A trudna tylko dlatego, że nie złożyła Pani w terminie sprzeciwu, który mógł być nie dłuższy niż 3-4 zdania, do tego załączniki - dowody wpłaty i po zabawie. A teraz trzeba wzruszać PRAWOMOCNE orzeczenie sądu. W postępowaniu przed sądem trzeba nie tylko mieć rację, a również jakoś ją przedstawić.

   Co do sądu: może Pani złożyć w SR w Gorzowie, jeśli już wszczęta jest egzekucja. I żaden to wniosek, tylko pozew o uchylenie tytułu wykonawczego. Proszę mi wierzyć, wykazanie niezasadności roszczenia to najmniejszy problem, i przesłanka niewystarczająca.

   Usuń
 14. Pisałam do Pana na e-meila te same pytanie proszę sie odezwać w celu dalszej współpracy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam,
   odpisałem Pani i czekam na dalszy kontakt.

   Usuń
 15. Witam. Mam problem. Od pewnego czasu komornik zabiera mi część pensji. O zajęciu dowiedziałam się w pracy. Pismo dostałam tylko do wglądu co skutkuje tym,że nic nie zrobiłam w tej sprawie bo po prostu nie wiedziałam,że można się odwołać. Od czterech lat mam inne nazwisko a od ośmiu lat nie jestem zameldowana i nie mieszkam pod adresem,który widnieje na zajęciu. Wcześniej nie dostałam żadnego pisma,które informowałoby mnie że cokolwiek się dzieje. Niedawno,całkiem przypadkiem dowiedziałam się,że można się odwołać bo po pierwsze dane są nieprawidłowe a po drugie roszczenie prawdopodobnie uległo przedawnieniu (od 2002r nie brałam nic na raty ani nie zawierałam żadnych umów). W związku z powyższym mam pytanie. Czy można coś jeszcze zrobić w tej sprawie. Proszę o radę.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Trzeba by było z tego pisma "do wglądu" zobaczyć, jaka jest podstawa egzekucji. Jeśli jest to nakaz zapłąty/wyrok zaoczny to do sądu, który go wydał, sprzeciw (ewentualnie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu), zażalenie na klauzulę (nadano ją orzeczeniu niedoręczonemu prawidłowo, a więc nieprawomocnemu) i wniosek o zabezpieczenie przez zawieszenie postępowania do czasu rozpatrzenia wniosku o przywrócenie terminu. Po upadku nakazu (ew. upadku klauzuli), żądać umorzenia egzekucji i dalej toczyć proces, składając zarzut przedawnienia, jeśli po doręczeniu pozwu okaże się być zasadny.

   Usuń
  2. A jeżeli to BTE to zostaje pozew opozycyjny, jeśli wydano tytuł na przedawnione roszczenie.

   Usuń
 16. Jest to nakaz zapłaty w post.nakazowym ale nie za bardzo wiem co z tym zrobić data wydania nakazu to XII 2010 i mój adres sprzed 2005 na nakazie mogę udowodnić że od 2005 przebywałam pod innym adresem kiedy następuję przedawnienie pożyczki. z góry dziękuję za pomoc

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Proszę o kontakt via e-mail: biuro@e-scriptum.pl, lub przez formularz: http://www.e-scriptum.pl/zamowpismo.php . Pisma nie są skomplikowane, więc policzę Pani za nie naprawdę grosze.

   Usuń
 17. Starosta zatrzymał mi prawo jazdy za niepłacone alimenty. Jestem zawodowym kierowcą i bez prawa jazdy nie mogę podjąć pracy. W MOPS powiedziano mi, że jeśli przez pół roku będę płacił połowę z zasądzonych alimentów, otrzymam prawo jazdy z powrotem. Płaciłem więc przez pół roku 200 zł (zasądzone alimeny 350 zł) do komornika, bo tak mi powiedziano w MOPS. Dzisiaj otrzymuję telefon, że niestety nie mogę dostać prawa jazdy, bo komornik wpłacał 172 zł., czyli o 2 zł (dwa złote) mniej do MOPS w związku z czym przez pół roku nie wpływało wymagane 50%. Jak mam jednak płacić jeśli nie mam możliwości podjęcia pracy. Czy mogę wnieść skargę na działanie komornika, bo bez prawa jazdy nadal pozostaję bez pracy i nie mogę płacić.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Komornik prawidłowo dokonywał potrąceń, wpłacając całą uzyskaną sumę po odjęciu opłaty egzekucyjnej.

   Usuń
 18. Witam mam problem z komornikem taki .przyjechał do mnie do domu choć nakaz zapłaty i klauzula była tylko na mnie zają majątek wspólny we wspólnosci ustawowej z moją żoną mimo ,że wiedział ,że zona się na to nie zgadza i mimo to ,że egzekucję prowadzi inny komornik ja jestem dłużnikiem nie moja żona. napisałem skargę na komornika sąd zwolnił mnie z kosztów ale ,że to było małe zobowiązanie dogadałem się z wieżycielem i spłacę mu w 10 ratach na co komornik musiał umożyc postepowanie . dostałem z sądu pytanie czy w tej sytuacji gdy egzekucja została umożona czy dalej podtrzymuje skargę. Pytanie moje jest takie czy mam dalej podtrzymać skargę jeśli tak to co będzie jaki będą dalej kroki sądu, chodzi mi o to też czy jeśli sąd by skargę uwzględnił to czy te zajęte ruchomości były by już bezpieczne przed zajęciami np. innych komorników

  OdpowiedzUsuń
 19. Mam dwoje dzieci- jedno(córka) nie mieszka ze mną, a drugie(syn) mieszka ze mną. Na córkę mam zasądzone alimenty w kwocie 300 zł, a na syna miałam płacić dobrowolnie 300 zł bez żadnej sprawy w Sądzie. Od września 2012 roku podjęłam pracę na umowę o pracę jako osoba niepełnosprawna, ale w październiku 2012 roku komornik wszedł mi na pensję zabierając z niej 60% tytułem alimentow na córkę(moje zadłużenie już wynosiło 14 000 ). Dodam jeszcze, że moje zarobki to najniższa krajowa. W lutym 2013 roku będąc juz całkowicie na granicy ubóstwa pojechałam wreszcie do mkomornika prosząc go aby zszedł mi z konta, ponieważ chcę wziąść pożyczkę w kwocie 14 000 aby spłacić zaległe alimenty na córkę. Słysząc to komornik się zgodził i zdjął mi zajęcie komornicze z pensji. niestety żaden bank nie chciał mi dać pożyczki, ponieważ nie mogli ustalić mojej zdolności kredytowej, bo nigdy nie brałam żadnych pożyczek ani nic na raty. Wróciłam do komornika i powiedziałam jak sprawa wygląda, jednocześnie dodając, że jeśli ponownie wejdzie mi na konto i zostawi mi na nim 455 zł to będę musiała zrezygnować z pracy, ponieważ z tej kwoty, którą komornik mi zostawiał, czyli te 455 zł muszę opłacić jeszcze mieszkanie, zapłacić 300 zł na syna i żyć co jest nie realne za taką kwotę. komornik jednak nie wszedł mi na pensję , tylko miałam płacić zawsze do 10-tego każdego miesiaca dobrowolnie. I tak też zrobiłam, że do 10-tego woziłam do komornika 400 zł. w tym miesiącu zapłaciłam tylko 200 zł, ponieważ musiałam wreszcie oddać pieniądze, które pożyczyłam kiedyś od znajomego na życie, bo nie miałam z czego życ jak wtedy komornik mi siedział na pensji. Zadzwonił do mnie komornik i powiedzial, że wchodzi mi na konto, ponieważ miałam płacić 400zł, a nie 200 zł tak jek zapłaciłam w tym miesiącu. Powiedziałam komornikowi jak sprawa wygląda i, że to tylko w tym miesiącu zapłaciłam te 200zł, ponieważ więcej nie miałam. Czy komornik może wejść mi na pensję mimo, że płaciłam alimenty ? Na zakończenie dodam jeszcze, że ojciec dzieci to narkoman dlatego też przez niego stracilam dzieci, ale tutaj w tej chwili ta kwestia jest nieistotna. Córke wychowuja jego rodzice mieszkający obok mnie, a mojego syna wychowuje moja mama, dlatego piszę, że mieszkam z synem, ponieważ mieszkam u mamy.

  OdpowiedzUsuń
 20. Dzień dobry. Od 3 lat komornik nie jest wstanie ściągnąć zaległych alimentów,gdyż dłużnik pracuje na "czarno" ale ma dwa samochody zarejestrowane na siebie ,podałam nawet miejsce gdzie stoją oraz numery rejestracyjne. Komornik był również pod drzwiami dłużnika ale sąsiedzi powiedzieli mu że tam jest remont a w domu nic się nie znajduje !!!!! Coś niebywałego prawda??? Umówiłam się więc z komornikiem że razem tam pójdziemy ale do dnia dzisiejszego nie doczekałam się . Dzwoniłam,prosiłam i nic :) Ostrzegłam że złożę skargę a Pan komornik powiedział"w tym momencie mnie to nie interesuje" i się rozłączył :) Co robić dalej ??? Proszę o podpowiedź . Pozdrawiam .Justyna.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Szczerze? Wycofać wniosek egzekucyjny, zabrać tytuł i złożyć go do innego komornika. Nie ma po co się męczyć z takimi...

   Usuń
  2. Dziękuję za odpowiedź . Czyli nie ma co sobie skargą głowy zawracać ? Pozdrawiam i dużo fajnych chwil życzę :)

   Usuń
  3. No cóż, może Pani sobie zawracać, jeśli ma Pani taką ochotę, ale czy nie lepiej skorzystać z komornika, który jest zainteresowany współpracą z dłużnikami? Jeśli Pani chce, to proszę wysłać na p.jadlowski@e-scriptum.pl nazwę rewiru, to być może (jak będę kogoś znać) polecę jakiegoś ogarniętego komornika według właściwości.

   Usuń
  4. Wcale nie trzeba cofać wniosku wystarczy złożyć wniosek o przekazanie sprawy do Komornika XYZ celem dalszego prowadzenia egzekucji. Postanowienie się uprawomocnia i sprawa zostaje fizycznie przekazana - dalej prowadzi ją inny komornik

   Usuń
 21. Ach. Przepraszam to ja jeszcze raz,zapomniałam zapytać .....Czy jeśli dłużnik przesyłał alimenty na konto a w tytule wpisywał "wpłata" lub przesyłał alimenty z konta kogoś innego i również pisał "wpłata " to jest to uwzględniane jako alimenty?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jeśli dłużnik przysłał alimenty, to wypadałoby to jako alimenty potraktować, tak po prostu będzie uczciwie. I poinformować komornika o wpłacie. Do rozważenia we własnym sumieniu pozostawię pytanie, czy jeśli zrobi Pani inaczej, to dłużnik będzie w stanie udowodnić, że przelew był właśnie przelewem z alimentami.

   Usuń
  2. Jestem uczciwą osobą ,zapytałam tylko z ciekawości jak to wygląda.Dziękuję za rady raz jeszcze,zmobilizowałam się dziś i już jestem umówiona z nowym komornikiem. Pozdrawiam. J.

   Usuń
 22. Witam, w lutym 2012 dowiedziałem się o zajęciu komorniczym ( dodam, że nie od komornika, nie z pisma sądowego, ale z urzędu skarbowego, który nie wypłacił mi zwrotu podatku, tylko przekazał go komornikowi ). W styczniu 2013 uzyskałam postanowienie Sadu w Lublinie, który to stwierdził skuteczne wniesienie sprzeciwu i utratę mocy nakazu zapłaty oraz postanowił przekazać sprawę do Sądu Rejonowego.Tym czasem dzisiaj tj. 05.06.13 otrzymuję pismo od komornika ( listem zwykłym z datą 15.05.13), że informuje on mnie o cyt." przewidywanych czynnościach w miejscu zamieszkania dłużnika z możliwością wezwania policji" dnia 12.06.13. Dodam, że w tym piśmie nie uwzględnił kwoty, którą już ściągnął za pośrednictwem US. Moje pytania: czyżby komornik nie dostał pisma z Sądu o utracie mocy nakazu zapłaty ? Czy powinienem teraz zaskarżyć działania komornika, czy wchodzić w ogóle z nim w dialog skoro czekam na termin sprawy w Sądzie Rejonowym. Swoją drogą, jak długo mam czekać na wyznaczenie terminu przez Sąd Rejonowy, skoro Sąd w Lublinie 11-01-13 postanowił przekazać sprawę do rozpoznania w Sądzie Rejonowym? Z góry dziękuję za pomocną podpowiedź. Pozdrawiam M.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A skąd Komornik ma wiedzieć, że Sąd uchylił nakaz? Proszę wybrać się do kancelarii, przedłożyć postanowienie o uchyleniu nakazu wraz z wnioskiem o umorzenie postępowania, to Komornik umorzy.

   Usuń
  2. Z tego co wiem, to komornik otrzymuje również pismo z Sądu, tak też było w innej mojej sprawie. Biuro Komornika jest oddalone jakieś bagatela 500 km od mojego m-ca zamieszkania a dodzwonienie się graniczy z cudem. Sprawa jeszcze nie została umorzona, tylko e-sąd wstrzymał nakaz zapłaty i przekazał sprawę do rozpoznania w Sądzie Rejonowym a ten jeszcze nie wyznaczył terminu sprawy.Swoją drogą trwa to strasznie długo :-( Jutro wyślę do komornika postanowienie Sądu w Lublinie.

   Usuń
  3. Proszę wysłać, dołączyć też wniosek o umorzenie.

   A co do przesyłania przez Sąd - z EPU nigdy nie wiadomo czego się spodziewać...

   Usuń
  4. A tak właśnie przemyślałem - ten "inny komornik" to złamał procedurę umarzając Pani egzekucję po samym tylko wpływie postanowienia o uchyleniu nakazu. Zgodnie z kpc, w przypadku gdy w toku egzekucji wierzyciel traci klauzulę (albo uchylana jest wykonalność tytułu) egzekucja umarzana jest NA WNIOSEK.

   Usuń
  5. Dziękuję za odpowiedź, załączę zatem również wniosek o umorzenie a temu "innemu komornikowi" chyba podziękuję za wspaniałomyślność :-)

   Usuń
  6. Mnie zastanawia na jakiej podstawie komornik wszczął egzekucje. Skoro było postanowienie, że nakaz zapłaty utracił moc. Jeśli komornik prowadzi egzekucje musi mieć klauzule - moim zdaniem należy wnieść powództwo przeciwegzekucyjne o pozbawienie klauzuli wykonalności wraz z wnioskiem o zabezpieczenie do czasu prawomocnego zakończenia sprawy ( tzn zawieszenie postępowania egzekucyjnego)

   Usuń
 23. Witam. Uprzejmie proszę o poradę. Jestem dłużniczką, wobec której prowadzona jest egzekucja. Pozostaję w związku małżeńskim, w którym od początku trwania małżeństwa obowiązuje wspólność ustawowa i wierzyciel nie posiada klauzuli wykonalności na małżonka, a na dodatek należności dotyczą okresu przed zawarciem związku małżeńskiego. Czy w takiej sytuacji komornik ma prawo zająć rzeczy zakupione w czasie trwania wspólności ustawowej, jeśli dowody zakupu (faktury) wystawione są na moje imię i nazwisko, pomimo, że data wskazuje jednoznacznie, że były zakupione w trakcie małżeństwa?

  OdpowiedzUsuń
 24. Witam , Jestem wierzycielem i wygrałem sprawę w obu instancjach. (dłużnik złożył apelację, ale sąd II-instancji, w tym roku ją oddalił). Złożyłem wniosek o klauzulę i pocztą otrzymałem wyrok ale z datą ubiegłoroczną i z jednymi tylko kosztami zastępstwa (a adwokatowi płaciłem 2.razy i podczas ogłoszenia słyszałem, że są przyznane też za apelację. Wypełniam wniosek do komornika i zastanawiam się, czy mogę sobie, te koszta apelacji też dopisać (?) I pytanie ogólne - jakie pozycje mogą być we wniosku egzekucyjnym (oczywiście poza kwotą główną i odsetkami) ?
  Pozdrawiam, Paweł.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. 1. Oczywiście, że tak - należy złożyć wniosek o klauzule co do punktu zasądzającego koszty, a następnie( po uzyskaniu klauzuli) złożyć do komornika wniosek o rozszerzenie egzekucji.
   2. Należność główna, odsetki, koszty sądowe, koszty zastępstwa. W wniosku egzekucyjnym należy wskazać też w jaki sposób komornik ma prowadzić egzekucji ( np zlecenie poszukiwania majątku, czynności terenowe, zajęcie rachunku bankowego itd) Trzeba liczyć sie tylko z zaliczkami ( czasem dużymi), które trzeba wpłacić komornikowi. Jeśli egzekucja będzie skuteczna zaliczka będzie ściągnięta wraz z całym roszczeniem od dłużnika, ale jeśli nie obciążony tymi kosztami jest wierzyciel

   Usuń
  2. Jakie tak? Nie można sobie dopisać do egzekucji niczego, czego nie ma w tytule wykonawczym. A w tym wypadku problemem chyba było nieorzeczenie kosztów postępowania drugoinstancyjnego, a nie niewrzucenie co do tego klauzuli. A tu tylko pozostaje wniosek o uzupełnienie wyroku.

   Usuń
  3. Koszty są przyznane w wyroku. Wystarczy złożyć wniosek o klauzule

   Usuń
 25. witam
  Mam problem z komornikiem,uregulowałem całe zadłużenie ( chodzi a alimenty ok.1500 zł ) odblokował mi konto w banku ale niestety mam zablokowane auto które jak mówi mam wpis w wydziale komunikacji od komornika (nie dostałem zadnego pisma na zajecie auta jedynie ustną informacje w kancelarii) ,jak mogę pozbyć się tego wpisu ponieważ chce sprzedać auto a z tego co wiem jest to niemożliwe.proszę o szybką odpowiedź

  OdpowiedzUsuń
 26. Witam
  Przeczytałem każdą wypowiedź Państwa, niestety dla siebie nie znalazłem pomocy - porady, co dalej mam zrobić :(
  Mam problem z komornikiem a raczej z byłą żoną, otóż 3 lata temu przegrałem sprawę o podwyższenie alimentów, w trakcie odwołania się przyszedł czas na zapłacenie ich (zapłaciłem po starej kwocie, gdyż uważałem, że jak się odwołałem od decyzji I instancji to właśnie tak mogłem zrobić) Niestety teraz już wiem, że nie miałem racji. Moja była zona na 3 dzień po otrzymaniu starej kwoty poszła do komornika, który od razu wszedł na moje konto i..... i już tak siedzi 3 rok. Próbuje coś z tym zrobić ale wszędzie dowiaduje się, że to tylko dobra wola mojej byłej może uchronić mnie od komornika :( Pisałem już 3 razy prośbę pisemną do byłej o to aby dała mi szanse bycia ponownie odpowiedzialnym ojcem dla mojego syna (samodzielnie płaciłem alimenty przez 8lat, nawet wtedy jak nie miałem wyroku sądowego a nie byliśmy już razem co miesiąc dawałem jej pieniądze dla syna)niestety nadal komornik pobiera mi alimenty z konta. Wiem, że jest coś takiego jak "depozyt sadowy" ale mnie nie stać na to aby wyłożyć 6x600zł (600zł to koszt moich alimentów) gdyż obecnie mam drugie dziecko i zarabiam 1600zł a moja obecna partnerka nie może znaleźć pracy. Komornik jest w ogóle nieczuły na moją sytuację. Ja chce ponownie samodzielnie płacić alimenty, chcę naprawdę czuć się odpowiedzialnym tatą.Proszę, czy ktoś mi tutaj pomoże co z tym fantem mam dalej zrobić, gdzie szukać pomocy???

  OdpowiedzUsuń
 27. Witam mam pytanie, odnośnie zaskarżenia komornika.Moja dziewczyna jest współwaścicielem mojego samochodu,nie jest on dużo wart ale jest mój.Podwiozłem dziewczynę do komornika,ponieważ miała się wstawić,komornik wiedział o tym że samochód jest wspólny i powiedziano mi że zajmuje połowę samochodu,zrobił zdjęcia,mówił ze go na licytację nie wystawi.Dziś się dowiedziałem że samochód został w całości zajęty i jak trafi na licytację to ja już nie będę mógł nic zrobić, tego pisma co wystawił komornik to za bardzo nie rozumiałem bo była to nieczytelna kopia a termin 7 dni już minął. czy mogę coś z tym jeszcze zrobić,po prostu komornik mnie oszukał

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Trzeba wezwać wierzyciela np w terminie 7 dni do zwolnienia spod egzekucji samochodu pod rygorem wytoczenia postępowania sadowego.Jeśli wierzyciel nie złoży do komornika wniosku o zwolnienie wtedy powództwo ekscydentacyjne ( powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji) Mówimy tylko o " połowie samochodu" Powództwo wnosimy przeciwko wierzycielowi w terminie 1 miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa

   Usuń
  2. Dzięki za informację, wnioskuję z tego że nie mam zaskarżać komornika,tylko wezwać wierzyciela do zwolnienia spod egzekucji mojego samochodu, nigdy nie miałem do czynienia z takimi rzeczami,więc jestem zielony w tych sprawach

   Usuń
  3. Tak. Na skargę na czynności komornika jest już za późno, zresztą w tym postępowaniu stronami są wierzyciel i dłużnik - nigdy komornik. Wezwij wierzyciela do zwolnienia spod egzekucji ( pismo wyślij też komornikowi do wiadomości) uzasadnij dlaczego żądasz zwolnienia spod egzekucji. Jeśli wierzyciel nie zwolni Twojej części samochodu złóż pozew do sądu. Tylko pozew musi być złożony w terminie miesiąca od uzyskania informacji o zajęciu i dobrze uzasadniony a wszystko poparte dokumentami. Nie przegap terminu - to ważne.

   Usuń
 28. Dzięki za informację,jutro zabieram się do roboty,tylko muszę się dowiedzieć jak to pismo napisać żeby wyglądało to składnie,jeszcze raz dziękuję za pomoc.Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Podaj maila. Pomogę.

   Usuń
 29. WITAM DZIŚ DOSTAŁEM PISMO OD KOMORNIKA.ZAWIADOMIENIE WSPÓŁWŁASCICIELI O ZAJECIU RUCHOMOSCI.I WCIAGU SIEDMIU DNI MAM MU UDZIELIC INFORMACJI CZY SAMOCHOD NADAL POZOSTAJE WSPOLWLASNOSCIA DLUZNIKA ORAZ MOJA I JAKIE SA UDZIALY POSZCZEGÓLNYCH WSPOLWLASCICIELI W PRZEDMIOTOWEJ RUCHOMOSCI.BYŁEM DZIS NA DARMOWEJ PORADZIE PRAWNEJ ALE JAK DARMOWA TO SIE ZBYT DUZO NIE DOWIEDZIALEM TYLKO TYLE ZE NIE MAM WZYWAC WIERZYCIELA DO ZWOLNIENIA Z EGZEKUCJI TYLKO ODRAZU PISMO DO SADU WYSŁAC,ALE TAK MNIE ZAMOTAŁA ZE TERAZ NIEWIEM CZY NA KOMORNIKA CZY NA WIERZYCIELA, A JAK WRUCIŁEM DO DOMU TO WŁASNIE DOSTALEM TO PISMO OD KOMORNIKA I ZNOWU JESTEM W PUNKCIE WYJSCIA TO ZNACZY ZE NADAL NIE WIEM KOGO SKARŻYĆ

  OdpowiedzUsuń
 30. MÓJ MAIL misiutaandrzej@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 31. Mam pytanie. Jakis czas temu przegralem sprawi w sadzie i musze zaplacic byle za zalegle alimenty koszt 3200zl ale jakos zapomnialem i po roku zaplacilem wszystko a za dwa dni odbieram list polecony ze musze zaplacic te pieniadze plus koszty i odstetki. Problem w tym ze ja wszytko juz zaplacilem przed ddostaniem listu wiec czy wogole ten list jest wazny bo nibby weszli na moje konto z tym ze to zaplacone wszystko co powinienem teraz zrobic?bo ja dzwonile do komornika w ciaz narastaja mi odstetki czy wogole to jest zgodne z prawem a dodam ze wszystkie potwierdzenia juz dawno wyslalem do komornika czy w takiej sytuacji moge zaskarzyc postepowanie komornika?

  OdpowiedzUsuń
 32. Jeśli wniosek egzekucyjny był złożony przed zapłatą to dojdą jeszcze koszty egzekucji, które niestety musisz zapłącić. Jednakże jeśli należność główna i odsetki oraz koszty procesu są zapłacone nie można ich drugi raz egzekwować. Wyślij komornikowi dowody wpłat i wezwij wierzyciela do umorzenia postępowania egzekucyjnego - jeśli nie poskutkuje zostanie powództwo przeciwezgekucyjne z art. 840 KPc ( z uwagi na wygaśnięcie zobowiązania)

  OdpowiedzUsuń
 33. dzieki za odpowiedz to znaczy ja zaplacilem w piatek cala kwote alist odebralem w nastepny piatek ale jak sprawdzalame to wniosek byl zlozony 3tyg temu wiec wynika ze musze wszystko zaplacic tak prosze o odpowiedz z gory dziekuje

  OdpowiedzUsuń
 34. tak, Nie ma znaczenia, kiedy Ty odebrałeś list. Ważne jest kiedy Twoja była złożyła wniosek do komornika. Jeśli przykładowo wysłała go pocztą 28 czerwca a Ty wszystko zapłaciłeś 2 lipca - musisz dodatkowo uregulować koszty egzekucji ( możesz spróbować wnieść o ich obniżenie- z uwagi na to ze komornik nie wykonał żadnych czynności a świadczenie spełniłeś dobrowolnie - ale nie obiecuje że chwyci) Jeśli natomiast Ty zapłaciłeś ( i ona miała to na rachunku bankowym) 25 czerwca a mimo to złożyła wniosek 28 czerwca wtedy to ona pokrywa koszty egzekucji. Trzeba tu jednak pilnować komornika bo czasem niesłusznie obciąża tymi kosztami dłużnika. Jeśli tak się stanie trzeba skarżyć. Uwaga na termin - 7 dni

  OdpowiedzUsuń
 35. dzieki wielke no coz musze chyba placic te cholerstwo

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Musisz, pogadaj z byłą aby złożyła wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego - jeśli się dogadacie zaoszczędzisz odrobinę bo unikniesz kolejnych kosztów komornika. Komornik pobiera % od każdej wpłaty. Ale płać jej alimenty w terminie.

   Usuń
 36. Witam. W ubiegłym roku spłaciłam wierzyciela (jako jeden z 3 poręczycieli kredytu) i pokryłam koszty Komornika, po czym otrzymałam Postanowienie o umorzeniu postępowania. Pół roku później Komornik wzywa mnie do pokrycia kosztów naliczonych przez Komornika z innego miasta, które to poniósł bezskutecznie ścigając drugiego poręczyciela. O tych kosztach "mój" Komornik był poinformowany w 2010r. i mógł je doliczyć przed wydaniem Postanowienia o zakończeniu egzekucji. Czy powinnam zapłacić?

  OdpowiedzUsuń
 37. Witam, sprawdzam czy mogę się wpisać

  OdpowiedzUsuń
 38. Przepraszam, mam mocno skomplikowaną sprawę. Czy mogę napisać na maila

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oczywiście, zapraszam p.jadlowski@e-scriptum.pl

   Usuń
 39. Mam pytanie, czy moge jako wierzyciel napisac skarge na komornika, ktoremu zlecilem poszukiwanie majatku dluznika i on znalazl ten majatek- ustalil miejsce pracy dluznika i dokonal tam zajecia wynagrodzenia. Jego czynnosci ograniczala sie:

  a) do wyslania zapytania do ZUS
  b) do wyslania zajecia do pracodawcy

  I naliczyl sobie za to oplate w wysokosci 1500 PLN(za odnalezienie majatku), ktora pobral z tego co pracodawca przelal z tytulu zajecia. Dodam jeszcze, ze pracodawca w sumie przelal ok 2000 PLN, poniewaz dluznik zwolnil sie z pracy. Oznacza to iz komornik pobral z tego 75%.

  Moim zdaniem taka kwota jest razaco wygorowana, w stosunku do nakladu pracy komornika.

  I teraz pytania: czy mozna to zaskarzyc? na podstawie jakiego przepisu? Czy obowiazuje tu termin tygodniowy od dnia doreczenia postanowienia, czy ew mozna tez na koncu egzekucji wnosic taka skarge, w chwili gdy jest podsumowanie wszysytkich kosztow w sprawie?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam,
   zrobić się na pewno coś da, ale zakres tego pytania przekracza poradę, którą mogę Panu sporządzić w ciągu 2-3 minut, a co do zasady takie jedynie piszę na blogu. Jeśli jest Pan zainteresowany usługą płatną (naprawdę nie będę zdzierać), zapraszam do kontaktu p.jadlowski@e-scriptum.pl lub http://www.e-scriptum.pl, zakładka ZAMÓW PORADĘ.

   Usuń
 40. Witam, chcialam sie dowiedziec czy moge skarzyc czynnosci komotyrnika? W maju b.r. zakupilam w zakladzie wulkanizacyjnym opony i skorzystalam z uslugi zalozenia ich. Dodam, iz w owym zakladzie nie ma innej formy rozliczenia, jak tylko gotowkowa. W piatek odebralam pismo od komornika, w ktorym jestem okreslona jako dluznik dluznika bowiem owy zaklad zalega z platnosciami Enerdze a ja z tytulu "wzajemnych obecnych i przyszlych rozliczen" mialam splacac dlug w momencie kiedy mialabym badz bede miala dlug w zakladzie wulkanizacyjnym. Jest jedno ale... w momencie kiedy dopuszczalne jest tylko i wylacznie rozliczenie gotowkowe z zakladem wulkanizacyjnym i widnieje to na fakturze z jakiego tytulu komornik, okresla mnie DLUZNIKIEM i zawilym tekstem podnosi mi cisnienie? Bo na pierwszy rzut oka z pisma wynika nakaz splacenia przeze mnie czyichs dlugow.
  Bede wdzieczna za odpowiedz, bo uwazam, iz komornik podszedl do sprawy nierzetelnie i nie mozna takich spraw odpuazczac.
  Beata

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ale przecież jest dokładnie w piśmie napisane, co ma Pani zrobić. Jak będzie Pani miała zapłacić wynagrodzenie zakładowi wulkanizacyjnemu to zamiast tego, przelewa je Pani komornikowi. I już, koniec Pani roli w tej egzekucji, bo to przecież nie Pani egzekucja.

   Usuń
 41. Wszystko sie zgadza. Mi tylko chodzi o to, czy komornik, jezeli wzial sobie dane z bazy danych zakladu wulkanizacyjnego, powinien wglebic sie w wystawione faktury? Bo gdyby to zrobil, to zobaczyl by, ze faktury sa gotowkowe i nikt tu nikomu nie jest dluzny. I nie denerwowalby masy ludzi.

  Beata

  OdpowiedzUsuń
 42. Witam, czy jest możliwe zaskarżenie do sądu rachunku wystawionego przez komornika za czynności egzekucyjne? Przez lata "ściągania" długu nie udało się praktycznie nic wyegzekwować, a komornik wystawił rachunek na kilka tys. złotych... Czy można wnieść na to skargę do sądu? Jeśli tak to czy forma tej skargi ma być taka jak przedstawiona powyżej? I czy orientuje się Pan czy można dopasować do tego jakiś wyrok SN?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam,
   jeżeli komornik nie wyegzekwował żadnych kwot, nie wystawi on "rachunku" za wyegzekwowanie, tylko nakaże Panu/i zwrot poniesionych przez niego kosztów. Coś rzeczywiście bardzo dużo tych kosztów kilka tysięcy, ale trudno mi się wypowiedzieć, bo nie wiem co się na te koszty składa, tj. nie widzę postanowienia komornika w tej kwestii.

   Jeśli chodzi o samą część formalną, to jak najbardziej, przysługuje skarga taka, jak wyżej opisana. Jeśli Pan(i) sobie życzy, mogę przeanalizować postanowienie i wtedy będę wiedział, czy jest co skarżyć. W tym celu zapraszam do kontaktu pod adresem biuro@e-scriptum.pl, lub www.e-scriptum.pl zakładka: ZAMÓW PORADĘ.

   Usuń
 43. Witam, moja sprawa wygląda następująco. Komornik zajął całą moją emeryturę. Od 3 miesięcy utrzymuję się z dorywczych prac, gdyż nie mam żadnych pieniędzy. Gdy po drugim miesiącu, kiedy zabrano mi wszystkie pieniądze z konta dopytywałem się w kancelarii komornika, dlaczego się tak stało, dowiedziałem się, że oprócz długów jakie mam, zalegam jeszcze z alimentami dla mojej córki i dlatego będą zabierane mi pieniądze, aż spłacę zaległe alimenty. Fakt, zalegałem z alimentami, ale po 3 miesiącach całość została zwrócona. W tym miesiącu znów zabrano mi całą emeryturę i na prawdę nie mam już z czego żyć. Córka oddaje mi alimenty, żebym miał za co egzystować. Gdy zadzwoniłem ponownie do kancelarii, powiedziano mi, ze jest to niedopatrzenie i już schodzą mi z konta. Nawet napisano do mnie w tej sprawie list z potwierdzeniem. Jak jednak okazało się, moja emerytura nie zostanie mi zwrócona mimo, iż nie miała prawa być zabrana, a ja przez ten czwarty miesiąc nie mam już z czego żyć. Minęło już 7 dni odkąd komornik zszedł z mojego konta. Nie napisałem wcześniej skargi, ponieważ sądziłem, że naturalnym jest, że pieniądze na życie zostaną mi zwrócone. Czy nadal mogę napisać skargę? Czy jest jakakolwiek szansa, że odzyskam choćby część z mojej emerytury? Albo czy mogę chociaż wiedzieć, czy ostatnio zabrane mi pieniądze poszły na konto moich wierzycieli, którym winien jestem pieniądze?
  Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 44. Mam pytanie jeśli Sąd wystawił postanowienie o pozbawienie wykonalności w trybie natychmiastowym a Komornik wszedł mi na pensje mimo Postanowienie to czy skarga na czynność komornika powstrzyma ściąganie wynagrodzenia.I jak to mniej więcej napisać

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. A po otrzymaniu tego postanowienia złożył Pan go do komornika wraz z wnioskiem o umorzenie postępowania?

   Usuń
 45. Tak Postanowienie dostałem od Sadu 20 Sierpnia a Komornik wysłał do mojej pracy zajecie wynagrodzenia 21 sierpnia a ja otrzymałem list polecony 3 wrzesnia kiedy zadzwonilem do Komornika on nie zareagował wogole a 5 wrzesnia wysłalem postanowienie Sadu wraz z pismem od radcy o wstrzymanie i Cisza a w pracy powiedzieli poki Komornik nie wstrzyma to oni beda mi zabierac mimo ze mam to postanowienie

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Toż przecież dopiero 5.09 Pan wysłał... Nawet, gdyby komornik umorzył w dniu wpływu, to jeszcze dzisiaj by Pan (i pracodawca) umorzenia nie dostał...

   Usuń
 46. Witam ponownie dzis mamy 14 09 i nadal cisza co mam wiec zrobic

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wysłał Pan pismo 9 dni temu, szło pewnie ze 2-3 dni i już Pan zdziwiony, że nic nie ma?

   Proszę zadzwonić do komornika, spytać się, czy już wydali...

   Usuń
 47. Bardzo ciekawy i pouczający dla laika serwis. Wobec komornika, na ogol wydaje na sie, ze jestesmy bezradni. Dzis skorzystalem z porad tego serwisu. Dziekuje. Zlozylem skargę do właściwego sadu.
  mam jednak pytanie, czy złożona ( w teminie) skarag - przerywa bieg ezgekucji do czasu rozpatrzenia skargi?

  Czy sąd - czego sie obawiam - nie powiadomi komornika o skradze. cCzyli sad swoje, a komornik swoje. jesli tak się stanie - komornik zapuka do drzwi , mimo skargi - co robic? Wzywac Policję ?

  JN

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam,
   złożenie skargi nie ma żadnego wpływu na tok czynności egzekucyjnych. Proszę pokrótce opisać, jakie nieprawidłowości Pan skarżył, może zasadnym okaże się złożenie jakiegoś innego środka zaskarżenia wraz z wnioskiem o zabezpieczenie.

   Usuń
 48. Witam!
  Mam pytanie:czy mozna zlozyc skarge na czynnosci komornika do prezesa sadu w taki sposob by druga strona nic o tym nie wiedziala?Jestem wierzycielem dzialajacym w imieniu synow,dostalam postanowienie komornika o kwocie zadluzenia,po 2 tygodniach dostalam nastepne postanowienie z kwota nizsza o prawie polowe sumy podanej we wczesniejszym postanowieniu.Gdy spytalam komornika skad ta roznica w kwotach uslyszalam odpowiedz,ze dluznik zlozyl skarge do prezesa sadu-ja kopii tej skargi nie dostalam i zastanawiam sie dlaczego.Nie znajac argumentow dluznika nie moge sie do nich ustosunkowac.Myslalam,ze zyje w panstwie prawa,ale niestety tak nie jest,a ja nie wiem dlaczego.I co moge zrobic?

  OdpowiedzUsuń
 49. Witam
  Czy komornik może zająć konto i wpływającą na to konto pensje jeżeli pensja jest już zajęta przez innego komornika w innej sprawie

  OdpowiedzUsuń
 50. Witam,czy mogę skontaktować się z Panem mailowo?

  OdpowiedzUsuń
 51. Witam !!
  Mam taki problem. W kwietniu ubiegłego roku Sąd zasądził mojemu byłemu partnerowi 1400 zł alimentów na dzieci. Złożyłam wyrok do zakładu pracy mojego byłego partnera, ale w lipcu otrzymałam nie pełna kwotę za czerwiec ponieważ ojciec dzieci został zwolniony z pracy.
  W lipcu i sierpniu ubiegłego roku pozostawałam bez alimentów.
  W lipcu 2012 roku złożyłam wyrok do komornika, a we wrześniu po upływie wymaganego czasu o nieściągalności złożyłam wniosek o alimenty do funduszu alimentacyjnego i zostały mi przyznane.
  W czerwcu tego roku dostałam pismo od komornika że zrobił zajęcie mojemu partnerowi, wraz z wykazem zadłużenia wobec funduszowi, oraz zaległościach na rzecz moich dzieci w kwocie 3000.00zł za lipiec i sierpień 2012 r. Po mimo zgłoszenia do funduszu że komornik ściąga pieniądze dłużnikowi, alimenty dostawałam do września tego roku.
  W miedzy czasie byłam u komornika dowiedzieć się kiedy wyrówna mi zaległości za ubiegły rok i otrzymałam wyjaśnienie że do puki pobieram na bieżąco alimenty z funduszu to komornik ma obowiązek najpierw oddać pieniądze państwu, ale jak zacznę dostawać alimenty już bezpośrednio od komornika to zaległości zostaną mi wypłacone.
  W dniu dzisiejszym otrzymałam alimenty od komornika, lecz nie na konto złotówkowe jakie podałam, ale na konto walutowe w kwocie 326,58 euro co u nas w kantorach dało mi 1333,34 zł, a alimentów mam 1400 zł przyznane... Pan komornik policzył sobie to według kursu walut w Narodowym Banku Polskim, a nie realnych stawkach w kantorach na dzień dzisiejszy. Niestety nie otrzymałam ani grosza wyrównania zaległości na rzecz dzieci, po mimo że zakład pracy mojego byłego partnera przesłał komornikowi 994 euro.
  Mogę oddać wyrok na zakład pracy, ale mój były partner ma inne zajęcia komornicze i w tej sytuacji mogłabym nie otrzymać alimentów bo po odliczeniu innych zobowiązań na alimenty nie starczyło by mu wypłaty. Co powinnam w tej sytuacji zrobić?? Bardzo proszę o pomoc bo jestem bezradna.

  OdpowiedzUsuń
 52. Witam mam problem z komornikiem,komornik zajoł mi całość pensji bo umowa była zlecenie i dodatkowo przyszedł do domu i zajoł sprzęty agd do licytacji,i powiedział mi zeby do licytacji nie doszło mam wpłacic dzieśięć tyś a kwota długu wynśi pięćdziśiąt tyś o ratach wogóle nie chciał rozmawiać moje zapytanie czy komornik ma
  Prawo żądać takiej kwoty,

  OdpowiedzUsuń
 53. prosze o pomoc,otrzymałam pocztą zajęcie wierzytelności, ale komornik nie wyjaśnił dlaczego takie pismo do mnie wysłał, faktem jest ,że posiadam niewielkie zadłużenie w czynszu, ale czy może być powodem zajęcia mieszkania w którym mieszkam, poza tym pani asesor poinformowała mnie, ż e nie dostane w zamian lokalu socjalnego mieszkanie wystawione jest do sprzedazy ponad dwa lata i niewiem dlaczego nie moge znaleźć nabywcy pomimo atrakcyjnej ceny mieszkania czy możliwe jest, że komornik nie informując mnie rozesłał do wszytkich agencji pośrednictwa w sprzedaży informacje o zajęciu i dlaczego nic o tym niewiedziałam ,przez to nie moge nawet spokojnie spać

  OdpowiedzUsuń
 54. Witam, mam pytanie w lutym dostałem zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości o zaległe alimenty (zaznaczam nie zostałem przez komornika zawiadomiony o długu nawet nie wezwał mnie na rozmowę tylko odrazu zajął nieruchomość), po prostu jak córka się usamodzielniła nie napisałem o uchylenie tych alimentów. złożyłem pozew z datą wsteczną uchylenia tych alimentów. we wrześniu dostałem wyrok z tytułem o wstrzymaniu tych alimentów 3 lata wstecz 3 mi zostały do spłaty ale pogodziłem się z tym, córka zaskarżyła ten wyrok sąd okręgowy cofnął do ponownego rozpatrzenia tego bo nie wie czy czy sąd rejonowy tylko wstrzymał egzekucję z 3 lat czy całe alimenty wygasił. tak to uzasadnił . Wczoraj dostałem zawiadomienie o wycenie nieruchomości chociaż sprawa jest nie zamknięta. I moje pytanie brzmi czy komornik może wszczynać takie postępowanie. I jeszcze jedno we wrześniu napisałem do komornika bo tak mi kazał zobowiązanie do kiedy ureguluję należność sam powiedział żebym napisał do lutego i tak zrobiłem, bo działka którą posiadam będzie sprzedana. A on wycenia nieruchomość na której prowadzę działalność oraz mieszkam, czy nie mógł zająć tej działki która jest wolna od zabudowań. Czy mogę pisać skargę na komornika że zajął dom a nie wolną działkę lub też nie wezwał mnie do uregulowania należności. lub czy też moge zaskarżyć że nie czeka na prawomocny wyrok. Proszę o odpowiedz PILNE

  OdpowiedzUsuń
 55. Pomóżcie: Mam brata, który wyłudził od ojca oświadczenie, iż ten pożycza od brata 30 tys. zł na 3 miesiące. Trzy miesiące upłynęły. Po 3 miesiącach brat pisze pozew p-ko ojcu o zapłatę tych 30 tys. Podaje z premedytacją fałszywy adres ojca, pod którym ojciec nie mieszka, gdyż mieszkanie dawno zostało przez oszusta - czyli mojego brata - sprzedane. Brat doskonale wie, że ojciec znajduje się w ośrodku dla bezdomnych, bo sam pozbawił ojca dachu nad głową . Otrzymuje nakaz zapłaty na ojca, który się uprawomocnia, choć nie został skutecznie doręczony ojcu. W między czasie ojciec umiera w ośrodku dla bezdomnych. Brat występuje o nadanie tytułu wykonawczego temu nakazowi . Postępowanie spadkowe po ojcu przyjęliśmy z dobrodziejstwem inwentarza. Ojciec nie miał żadnego majątku, o czym brat doskonale wiedział. Mimo tego występuję o nadanie klauzuli na tym nakazie zapłaty przeciwko spadkobiercom po ojcu czyli sobie i mnie. W Sądzie o nadanie klauzuli przedstawia postanowienie z wyraźnym zaznaczeniem , iż spadek przyjęliśmy z dobrodziejstwem inwentarza . Sąd taką klauzulę wydaje na spadkobierców, ale nie wpisuje w klauzuli żadnej wzmianki o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Szybciutko z tą klauzulą idzie do komornika. Komornik zajmuję mi konto i przekazuję bratu część zajętych pieniędzy, choć wyjaśniałem komornikowi, że jest to dokonane przez brata oszustwo, że próbuje ode mnie wyłudzić pieniądze w ten sposób, że nigdy pieniędzy nie odzyskam, bo brat nigdzie w Państwie prawa nie figuruje, nigdzie nie pracuje, przez cały czas się ukrywa, nie jest uchwytny, nie stawia się w sądzie ani w prokuraturze. Naciągnął w ten sposób już nie jedną osobę. Żeby było śmieszniej, nigdy ojciec od niego nie pożyczał pieniędzy, to zazwyczaj on wyciągał je od ojca. Ojca natomiast bardzo zastraszył i robił z nim co chciał. Ojciec podpisywał mu różne pisma i pisał oświadczenia na jego życzenia. Co mam robić, jak się bronić. W jaki sposób odzyskać pieniądze wyegzekwowane przez Komornika.

  OdpowiedzUsuń
 56. Witam, czy nieprzekazanie egzekucji do innego komornika na podstawie art. 773(1) kpc może stanowić podstawę do skargi na czynności komornika? jak wtedy wygląda kwestia zachowania terminu 7dniowego. pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 57. Witam,
  czy komornik może naliczać odsetki od opłaty stosunkowej?

  OdpowiedzUsuń
 58. Witam.
  Wyrokiem Sądu Pracy z 2013-05 przyznano mi świadectwo pracy, oraz wypłatę od pozwanego pracodawcy. Na odwrocie jest pieczątka, aby wszystkie urzędy, oraz osoby, których to może dotyczyć udzieliły mi pomocy. W sierpniu 2013 złożyłem odpowiednią dokumentację u Komornika Sądowego,długo nie miałem żadnej odpowiedzi, aż do października 2013. Poinformowano mnie wtedy o wszczętym postępowaniu egzekucyjnym w celu zaspokojenia należności, które zostały wymienione. Niestety do dzisiaj nie mam żadnej innej informacji, nie wspomnę o jakimkolwiek przelewie. Zaczyna mnie to irytować, tym bardziej, iż były już rozliczenia podatkowe. Nie wiem co mam robić, sprawa długo się ciągnie, bardzo proszę o pomoc, co w takiej sytuacji można zrobić skoro jest się laikiem?
  pozdrawiam
  Tomasz

  OdpowiedzUsuń
 59. A co mam zrobić jeśli 2 dni temu dostałam odp. odnośnie zamknięcia egzekucji komorniczej ok.10tys z tytułu spłacenia zobowiązania. Wpłaciłem tylko 3tys. Okazuje sie po wejściu na konto, że komornik wpłacał na moje konto pieniądze innych wierzycieli, potem przelewał do dłużnika (a że konto wierzyciela ma mylne z moim - zamiast do niego znowu wpływały do mnie). Nie wiem czy to jest da Państwa zrozumiałe, ale sprawa wydaje mi się ogromnym zaniedbaniem. Co ma robić żeby przy okazji naszego pięknego Państwa jeszcze nie zostać ukaranym za nie swoje błędy?

  OdpowiedzUsuń
 60. witam!
  Nie mam pojęcia co zrobić. W dniu 10.08. 2014 komornik zablokował mi wszystkie konta bankowe. Na jedno z tych kont wpływają alimenty na dziecko w kwocie 500zł. nie są to alimenty zasądzone przez sąd ale płacone przez ojca dziecka dobrowolnie z zaznaczeniem w tytule przelewu "alimenty".
  Rozmawiałam z komornikiem na ten temat i dostałam propozycję, żebym sumę w/w alimentów zablokowanych przez komornika przelała na konto komornika poprzez zlecenie bankowi przelewu w ramach aktu dobrej woli z mojej strony i gwarancji kolejnych wpłat (ok. 650zł zostało by do spłaty).
  Napisałam do komornika e-mail z prośbą o odblokowanie konta na które wpływają alimenty (ze skanami dowodów wpływu, że są to alimenty). Niestety pan komornik mnie i moją prośbę olał totalnie, nawet nie odpisał, że tego nie zrobi.

  OdpowiedzUsuń
 61. Dzień dobry,
  Mam problem, dług w Skoku: 700zl, problem ze splaceniem, dłużnik nie pracuje, wiek przedemerytalny.
  Komornik chce zająć: hektar pola i działkę ok 20 arów, ze stodoła i nieukończonym domem murowanym.
  Czy komornik za tak niewielki dług może zająć tyle ziemi? Jej wartość raczej przekracza te 700zl, co zrobić gdy komornim zajął, co z licytacją, narazie nie ma możliwość splaty długu, może w ciagu miesiaca się uda, jest jakieś wyjście z tej sytuacji?

  Dziękuję za wszelką pomoc.
  :(

  OdpowiedzUsuń
 62. Witam, zglosiłam do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji niezaplaconych alimentów za czas - od momentu orzeczenia rozwodu z alimentami do dnia oddalenia apelacji dot. wysokosci alimentów. Mój problem taki: komornik egzekucję przeprowadził nie wnikając w datę uprawomocnienia wyroku w częsci dot. alimentów, a teraz grozi mi po wygranej sprawie o zniesienie tytułu egzekucyjnego dot. nienaleznych alimentów(egzekucja zakonczona) - nakaz zaplaty od dłużnika wynikający z nieslusznie sciągnietych alimentów przez komornika, poniewaz "nie nalezały mi się za ten okres".
  Gdyby komornik mi powiedział, ze one nie należą się, nie byłoby sprawy. Przeciez nie poszłam do szewca tylko do osoby zaufania publicznego, posiadającej kompetencje, która sprawdza zasadnosc wniosku, tresc wyroku...czerwone pieczatki.
  Jak obronic się przed nakazem zaplaty, gdy pieniądze przejedzone? Czy na komorniku ciąży odpowiedzialnosc prawna za NIE oddalenie mojego wniosku o wszczęcie egzekucji zaległych alimentów?
  Czy mogę i powinnam skarzyc komornika za nieuzasadnioną czy niewlasciwą czynnosc komorniczą? Prosze o rozjasnienie moich horyzontów, jestem za biedna, by oplacic prawnika. Dzięki za pomoc.

  OdpowiedzUsuń
 63. Witam. Mam taki problem. Miałam dług wobec banku, został on sprzedany firmie o nazwie Best II. Firma ta poszła do komornika. Ten zarządził egzekucję z mojego wynagrodzenia za pracę z umowy zlecenia, przeczytałam w internecie, że komornik może zabierac tylko połowę jeśli to jest moje jedyne źródło utrzymania. Więc dzwonię do komornika (daleko ma swoja kancelarie) z prośbą o ograniczenie egzekucji do 50%, a on do mnie, że jego to nie obchodzi, że to moje jedyne źródło utrzymania i wierzyciela też nie obchodzi. Nie wiem co zrobic i czy coś da się z tym zrobic, ponieważ nie mam teraz przez to pieniędzy na życie. Z góry dziękuję za szybka odpowiedź.

  OdpowiedzUsuń
 64. Dzień dobry.. Komornik wyegzekwował wynagrodzenie w kwocie brutto chociaż my jako pracodawca musimy odprowadzić składki do zus? czy na taką czynność przysługuje skarga??

  OdpowiedzUsuń
 65. Witam, Czy mogłabym prosić o radę, W styczniu tego roku podpisałam umowę z firmą "Best" w celu spłaty zadłużenia, z tej samej sprawy miałam obciążenie komornicze, jednakże obiecano mi iż gdy będę płaciła im większa kwotę to podpiszemy ugodę a oni wycofają z zajęć komorniczych, minęło ponad pół roku, płacę firmie "Best" bez żadnych spóźnień, mimo to komornik nadal ściąga mi pieniądze, automatycznie płace całe macierzyńskie. Po otrzymaniu pisma iż jest to na wniosek wierzyciele "Best" kontaktuję sie z firmą która informuje mnie iż oni to wycofali już w styczniu i nie wpływają do nich żadne pieniądze, więc nic nie mogą zrobić. Nie mam możliwości kontaktu osobistego z panem komornikiem. Telefonicznie również nie mogę można się z nim skontaktowac, Prosze o pomoc wskazówkę, jakie pismo napisac cokolwiek jestem w tym zielona i załamana.

  OdpowiedzUsuń
 66. Witam mam takie male pytanie czy komorrnik moze obnizyc alimenty o koszt wyplaconych odsetek. ?

  OdpowiedzUsuń
 67. Sz.P.
  Czy komornik może wyznaczyć termin licytacji nieruchomości ( a propos na 29.01.b.r. ), jeśli :
  1 nie otrzymałem zawiadomienia o tym, że ma się odbyć - na stronie komornika obwieszczenie pojawiło się 28.01.2015
  2 złożyłem wcześniej skargę na czynność tego komornika i otrzymałem pismo z sądu o konieczności uzupełnienia braków formalnych - jeżeli zastosuję wszystkie kruczki, to na pewno ostateczne postanowienie z sądu otrzymam po 29.01.2016.

  Czy w związku z powyższym, pomimo braku ostatecznego postanowienia sądu, komornik może przeprowadzić licytację?
  Bardzo proszę o pomoc.
  Zostało mi bardzo mało czasu a mój stan wiedzy prawnej nie pozwala mi na jednoznaczne stwierdzenie czy przypadkiem komornik nie nadużywa prawa?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 68. mam pytanie, otrzymałem 200 zł. grzywny sądowej której nie wpłaciłem z czysteg głupoty, skutkiem tego otrzymałem od komornika sądowego nakaz zapłaty, z kosztami samej egzekucji komorniczej w wysokości 357,00 zł. Czy komornik może nałożyc na mnie tak złodziejskie koszty egzekucji.

  OdpowiedzUsuń